Ruilen / Retourneren

Terug naar klantenservice

 

U wilt afzien van uw bestelling?

Bij het annuleren van een bestelling zijn er twee mogelijkheden, namelijk de bestelde artikelen zijn nog niet geleverd of de bestelde artikelen zijn wel reeds geleverd.

Indien uw bestelling nog niet is geleverd

Indien u een bestelling hebt geplaatst en u wenst deze te annuleren, dan kunt u dit aan ons melden door een bericht te sturen via ons contactformulier.

Vermeld hierin minimaal de volgende informatie:

 • ordernummer
 • reden van annuleren
 • wenst u de gehele order te annuleren of slechts een gedeelte?

Wij zullen ernaar streven binnen 24 uur een reactie te sturen met daarin indien nodig meer informatie over de verdere afwikkeling van uw annulering.

Indien uw bestelling reeds is geleverd

Indien u voldoet aan de voorwaarden van de Wet koop op afstand, welke staan beschreven in de Algemene Voorwaarden, Artikel 6, 7 en 8, hebt u het recht de koopovereenkomst binnen 14 dagen na levering te ontbinden. Deze regeling heet de zogenaamde afkoelperiode of zichtperiode welke vastgelegd is in de wetgeving.

Indien u op basis van de Wet koop op afstand de overeenkomst wenst te ontbinden, dient u ons via e-mail te berichten.

Vermeld hierin minimaal de volgende informatie:

 • ordernummer
 • reden van ontbinding
 • is het artikel gebruikt ja/nee?
 • is het artikel compleet in de verpakking?
 • wilt u het artikel eventueel ruilen tegen een vervangend artikel? Wij leveren deze dan éénmalig zonder bezorgkosten, dat is pas service!
 • uw rekeninggegevens: rekeningnummer, naam bank en de tenaamstelling indien u geen vervangend artikel wenst

Wij zullen u per e-mail laten weten of de annulering akkoord is. Dit bepalen wij aan de hand van de voorwaarden van de Wet koop op afstand, Artikel 6, 7 en 8. Indien akkoord, dient u het artikel binnen 14 dagen aan ons te retourneren. Artikelen die buiten de 14 dagen na akkoord worden geretourneerd, komen niet meer in aanmerking voor ontbinding van de overeenkomst.

Door in te loggen op uw account kunt u via het servicemenu eenvoudig een annulering doorgeven aan onze klantenservice.

Indien u het product onder genoemde voorwaarden aan ons retourneert, kunt u gebruikmaken van deze regeling. Wij zullen het gehele factuurbedrag aan u terugstorten. De kosten van retourzending zijn voor uw rekening. Excellent Living rekent voor het retour nemen van een product geen administratiekosten.

U dient het retour sturen binnen 14 dagen na ontvangst van het product schriftelijk (via uw account of via e-mail) te melden en het product terug te sturen. U draagt zelf de kosten en het risico van de retourzending.

Het retourstorten van het bedrag zal door ons zo spoedig mogelijk na retour ontvangst van het product en binnen 30 dagen na de ontbinding worden gedaan, mits het artikel voldoet aan de in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden genoemde voorwaarden.

Indien u een order gedeeltelijk retourneert, zullen wij enkel het aanschafbedrag van het betreffende product aan u retourneren, de transportkosten zijn immers ook voor de overige artikelen gemaakt.

De procedure is eenvoudig en is als volgt

1. Stel Excellent Living binnen 14 dagen, ingaande op de dag van ontvangst van het artikel, op de hoogte dat u gebruik wilt maken van het recht op ontbinding. Vermeld de volgende gegevens in uw e-mail:

 1. naam en contactgegevens
 2. ordernummer waarop het artikel besteld is
 3. het merk en type van het betreffende product
 4. uw rekeninggegevens: rekeningnummer, naam bank en vestigingsplaats van de bank.
U kunt ook inloggen op uw account. Na het inloggen kiest u voor 'Berichten bekijken'. Hier kunt u een bericht aanmaken waarmee u bestekhouders.nl op de hoogte kunt stellen dat u gebruik wilt maken van deze regeling.

2. Excellent Living stuurt u vervolgens de adresgegevens waar u het product naartoe moet sturen.
3. Bij ontvangst van het artikel zullen wij controleren of het artikel conform de voorwaarden is afgeleverd.
4. Indien het artikel conform de voorwaarden is ontvangen, laten wij u dit weten via een e-mail en zullen wij het bedrag zo spoedig mogelijk en binnen 30 dagen na de ontbinding op uw rekening over maken.
5. Indien het artikel niet conform de voorwaarden is ontvangen dan restitueren wij geen geld. Het artikel blijft uw eigendom en u dient het binnen 2 weken op te halen. Op uw verzoek kunnen wij dit artikel ook laten bezorgen. Wij moeten dan wel bezorgkosten in rekening brengen.

U had toch liever een ander artikel gehad?

U hebt een artikel ontvangen maar dit voldoet niet aan uw verwachting? Bij nader inzien toch niet de juiste keuze gemaakt? Maak dan gebruik van onze omruilregeling.

Indien u voldoet aan de voorwaarden van de Wet koop op afstand, welke staan beschreven in de Algemene Voorwaarden, Artikel 6, 7 en 8, komt u in aanmerking voor onze omruilregeling.

Deze omruilregeling houdt in dat wanneer een product niet aan uw verwachtingen voldoet en u bij ons een ander product uitzoekt, wij dit vervangende product éénmalig op onze kosten aan u zullen versturen. De voorwaarde is dan wel dat u het product eerst aan ons retour heeft gezonden. Na controle op de staat van dit artikel en wanneer een eventuele bijbetaling ontvangen is, zullen wij het vervangende product kosteloos aan u versturen.

Uiteraard kunt u ook gewoon een e-mail sturen. Vermeld daarin minimaal: 

 • ordernummer
 • welk artikel u wenst om te ruilen
 • het artikel dat u als vervanging graag wilt hebben
 • is het om te ruilen artikel compleet en in de originele verpakking?
 • is het om te ruilen artikel gebruikt?

Controleplicht

Controleer uw bestelling direct bij de aflevering op eventuele schade en/of juistheid! Indien een artikel niet overeenkomt met het door u bestelde artikel, mag u dit artikel niet aannemen. Ook wanneer u bij levering constateert dat uw bestelling geopend is geweest of dat deze zware beschadigingen heeft, mag u het artikel niet in ontvangst nemen. U dient ons hier altijd direct van op de hoogte te stellen, zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen en u een nieuw product kunnen leveren. Zichtbare gebreken dienen binnen een redelijke termijn schriftelijk aan Excellent Living te worden medegedeeld.

Indien een artikel bij levering reeds defect of beschadigd is (DOA) of als er een verkeerd artikel is geleverd, dan dragen wij hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. 

Wij zullen dit probleem voor u verhelpen door het beschadigd of verkeerd geleverde product retour te nemen en een correct product naar u te verzenden (tenzij het artikel bij onze showroom is afgehaald. U dient het artikel dan bij onze showroom te retourneren).

Indien het om te ruilen artikel aan u was verzonden of bezorgd dan zijn de kosten voor transport in dit geval uiteraard voor onze rekening.

Voorwaarde is dat het artikel in originele staat verkeert. U dient hier binnen een redelijke termijn schriftelijk melding van te maken (contact@excellent-living.nl)

Uitzondering 

Speciaal vervaardigde producten kunnen niet worden geretourneerd.

Niet-zichtbare gebreken

Een niet-zichtbaar gebrek dient de consument binnen een redelijke termijn schriftelijk te melden aan Excellent Living.

Gebruikersfouten

Defecten worden door ons gecontroleerd om uit te sluiten dat het hier gebruikersfouten betreft. Indien het een gebruikersfout betreft zijn wij genoodzaakt de transportkosten in rekening te brengen. Wij zullen het product in dit geval trachten te repareren en wij zullen u vooraf op de hoogte brengen van de te verwachten reparatiekosten. Indien u geen reparatie wenst, dient u het product binnen 14 dagen bij ons op te halen.

In het geval van gebruikersfouten worden er ook geen aankoopbedragen teruggestort. Ook hierbij geldt dat het product uw eigendom blijft en dat u het binnen 14 dagen bij ons dient op te halen.

Klachten kunt u naar ons e-mailen (contact@excellent-living.nl) en zullen door ons binnen 1 werkdag in behandeling worden genomen.